dr hab. inż. Ryszard Maroński, prof. PW

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska