dr Robert Stępnicki

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych, Politechnika Warszawska