dr inż. Przemysław Siemiński

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych, Politechnika Warszawska