dr hab. inż. Piotr Skawiński, prof. PW

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych, Politechnika Warszawska