dr hab. inż. Marzena Tykarska, prof. WAT

Wojskowa Akademia Techniczna