dr hab. inż. Małgorzata Jaworska, prof. PW

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Politechnika Warszawska