prof. dr hab. inż. Leon Gradoń

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Politechnika Warszawska