dr hab. inż. Antoni Rożeń

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Politechnika Warszawska