dr inż. Andrzej Ostrowski

Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska