prof. dr hab. inż. Andrzej Kocańda

Wydział Inżynierii Produkcji, Politechnika Warszawska