prof. dr hab. inż. Andrzej Chmielewski

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Politechnika Warszawska