Marianna Wróblewska

Pełnomocnik Dziekana ds. Zamówień Publicznych
  • 22 234 87 25

Gmach Inżynierii Materiałowej, ul. Wołoska 141, pok. 103A