Jacek Karniłowicz

Pełnomocnik Dziekana ds. Administracyjno-Technicznych
Pełnomocnik Dziekana ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
  • 22 234 87 34

Gmach Inżynierii Materiałowej, ul. Wołoska 141, pok. 211 D