dr inż. Ewa Ura-Bińczyk

 • 22 234 81 50

Zakład Projektowania Materiałów
Budynek „Bytnara”, ul. Bytnara 25, pok. B105

Konsultacje w sem. letnim: poniedziałek 10:00-12:00
 

Wykształcenie

 • Tytuł magistra inżyniera: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, 2005
 • Stopień doktora nauk technicznych: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, 2010

Staże naukowe

 • EMPA Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology, Szwajcaria, 2005-2006 i 2008
   

Działalność naukowa

Działalność naukowa obejmuje badania odporności na korozje materiałów po dużym odkształceniu plastycznym m.in. stopy aluminium i stale. We współpracy z grupą prof. Jacka Banasia z Wydziału Odlewnictwa AGH badania dotyczące korozji materiałów konstrukcyjnych w instalacjach geotermalnych oraz instalacjach do wydobycia ropy i gazu, a w szczególności wpływu CO2 i H2S na mechanizmy korozji stali.
 

Publikacje

 1. I. Klarzak, E. Ura-Bińczyk, M. Płocińska, M. Jurczyk-Kowalska, Effect of temperature and humidity on heat effect of commercial chemical warmers based on iron powder, Thermal Science and Engineering Progress 6 (2018) 87.
 2. A. Krawczyńska, W. Chromiński, E. Ura-Bińczyk, M. Kulczyk, M. Lewandowska, Mechanical properties and corrosion resistance of ultrafine grained austenitic stainless steel processed by hydrostatic extrusion, Materials & Design 136 (2017) 34.
 3. M. Lipińska, E. Ura-Bińczyk, L. Olejnik, A. Rosochowski, M. Lewandowska, Microstructure and Corrosion Behavior of the Friction Stir Welded Joints Made from Ultrafine Grained Aluminum, Adv. Eng. Mater. 19 (2017) 1600807
 4. E. Ura-Bińczyk, A. Dobkowska, M. Płocińska, T. Płociński, B. Adamczyk-Cieślak, B. Mazurkiewicz, W. Solarski, J. Banaś, J. Mizera, The influence of grain refinement on the corrosion rate of carbon steels in fracturing fluids used in shale gas production, Materials and Corrosion 68 (2017) 1190.
 5. E. Ura-Bińczyk, A. Beni, M. Lewandowska, P. Schmutz, Passive oxide film characterisation on Al-Cr-Fe and Al-Cu-Fe-Cr complex metallic alloys in neutral to alkaline electrolytes by photo- and electrochemical methods. Electrochimica Acta 139 (2014) 289.
   

Nagrody

 • 2020: Nagroda naukowa JM Rektora Politechniki Warszawskiej indywidualna I stopnia za osiągnięcia naukowe w 2019 roku
 • 2012: Nagroda Pratt&Whitney stopnia I za najlepszą pracę doktorską w roku 2010
 • 2011: Nagroda Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego za najlepszą pracę doktorską zakresu inżynierii materiałowej w roku 2010