mgr inż. Sylwia Przybysz, 22.09.2020

"Analiza anizotropii właściwości mechanicznych stopu miedzi CuCrZr oraz stopu aluminium 6060 po procesie wyciskania hydrostatycznego"

Promotor: prof. dr hab. inż. Jarosław Mizera
Promotor pomocniczy: dr inż. Mariusz Kulczyk z IWC PAN w Warszawie

Obrona: 22 września 2020 r. godz. 11.00