mgr inż. Marta Gostomska - 20.04.2018

“Warstwy kompozytowe z nanorurkami węglowymi wytwarzane metodami redukcji chemicznej i elektrochemicznej”