Administracja

Biuro Dziekana

mgr Karolina Statkiewicz

Pracownik obsługujący sprawy pracownicze (POSP)
 • 22 234 87 29

mgr inż. Marta Zwolińska

 • 22 234 83 99

mgr inż. Tatiana Erenc-Sędziak

Wydziałowy Rzecznik Zaufania / Studia doktoranckie
 • 22 234 87 35

mgr Anna Weremowicz

 • 22 234 85 29

Dziekanat

mgr Iwona Gusta

 • 22 234 84 51

Dział Finansowy

mgr Małgorzata Lewin

Pełnomocnik Kwestora
 • 22 234 87 33

Wiesława Skomorowska

 • 22 234 84 40, 87 33

Magdalena Nowak

 • 22 234 84 40, 87 30

Wiesława Perczyńska

 • 22 234 84 40, 87 30

mgr Marzena Roguska

 • 22 234 84 40, 87 30

mgr Katarzyna Skarżycka

 • 22 234 84 40, 87 30

mgr Katarzyna Smęt

 • 22 234 84 40, 87 30

Dział Gospodarczy

Marcin Roguski

 • 22 234 8734

Łukasz Iskra

Opiekun budynku przy ul. Bytnara
 • 22 234 81 47

Jacek Karniłowicz

Pełnomocnik Dziekana ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Pełnomocnik Dziekana ds. Walki z COVID19
Opiekun budynku przy ul. Wołoskiej
 • 22 234 87 34

Dział Obsługi Projektów

mgr inż. Katarzyna Jurkowska-Kukla

Pełnomocnik Dziekana ds. Systemu Zarządzania Laboratorium Badań dla Przemysłu
 • 22 234 84 76

mgr inż. Agnieszka Łukawska

 • 22 234 84 76

Dział Promocji

Joanna Kwiatkowska

 • 22 234 86 87

Tomasz Grajek

Pełnomocnik Dziekana ds. IT
 • 22 234 87 34

Dział Zakupów

Marianna Wróblewska

Pełnomocnik Dziekana ds. Zamówień Publicznych
 • 22 234 87 25

Łukasz Jerzy Dąbrowski

 • 22 234 87 25

Małgorzata Sałańska

 • 22 234 87 25

Dział Zamówień Publicznych

mgr inż. Elżbieta Sałacińska

Pełnomocnik Dziekana ds. Zamówień Publicznych
 • 22 234 87 37