Zakład Projektowania Materiałów
Gmach Inżynierii Materiałowej, ul. Wołoska 141, pok. 206

Konsultacje w sem. zimowym i letnim: poniedziałki w godz. 12:00-14:00
 

Wykształcenie

 • Tytuł magistra inżyniera: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, 2000
 • Stopień doktora nauk technicznych: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, 2006
 • Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, 2016

Staże naukowe:

 • Department of Materials Science and Engineering, National Cheng Kung University, Tajwan, 2016
 • Department of Chemical and Biological Engineering, Hanbat National University, Daejeon, Korea Południowa, 2014
 • EMPA, Dubendorf, Szwajcaria, 2012
 • Faculty of Engineering, Cape Peninsula University of Technology, Kapsztadt, RPA, 2010
 • Materials Science Institute of Technical University of Clausthal, Niemcy, 2007
 • Institute for Theoretical and Applied Physics, Stuttgart University, Niemcy, 2002-2003
   

Działalność naukowa

Działalność naukowa dotyczy aspektów projektowania nowoczesnych materiałów inżynierskich. Projektowanie materiałów spaja ze sobą trzy podstawowe obszary obejmujące: charakteryzację, modelowanie i wytwarzanie materiałów. Głównym obszarem zainteresowań są materiały stosowane w węglanowych ogniwach paliwowych (MCFC), materiały piankowe o otwartej porowatości stosowane jako filtry i materiały wymienników ciepła, a także nanometale i kompozyty dyspersyjne. Stosowanymi metodami badawczymi z zakresu modelowania numerycznego są: dynamika molekularna, DFT, metoda elementów skończonych, metoda objętości skończonych, metoda Monte Carlo. Techniki charakteryzacji stosowane w prowadzonych badaniach to skaningowa mikroskopia elektronowa, tomografia komputerowa, badania mechaniczne (statyczne próby ściskania/rozciągania), mikroskopia sił atomowych. Istotnym obszarem działalności naukowej jest analiza obrazów i ilościowy opis struktury materiałów na podstawie wyników badań prowadzonych wymienionymi metodami charakteryzacji. W ramach działalności naukowej opracowany został autorski program Micrometer do analizy obrazów oraz wiele innych aplikacji komputerowych wspomagających symulację właściwości i procesów materiałowych.
 

Publikacje

 1. R. Baron, T. Wejrzanowski, J. Milewski, L. Szablowski, A. Szczesniak, K-Z. Fung: Manufacturing γ-LiAlO2 matrix for molten carbonate fuel cell by high-energy milling, International Journal of Hydrogen Energy 43 (2018) 6696.
 2. D. Westhoff, J. Skibinski, O. Sedivy, B. Wysocki, T. Wejrzanowski, V. Schmidt: Investigation of the relationship between morphology and permeability for open-cell foams using virtual materials testing, Materials and Design 147 (2018) 1.
 3. T. Wejrzanowski, S. Haj Ibrahim, K. Cwieka, M. Loeffler, J. Milewski, E. Zschech, C-G. Lee, Multi-modal porous microstructure for high temperature fuel cell application, Journal of Power Sources 373 (2018) 85.
 4. J. Milewski, T. Wejrzanowski, K-Z. Fung, L. Szablowski, R. Baron, J.-Y. Tang, A. Szczesniak, C.-T. Ni: Temperature influence on six layers samaria doped ceria matrix impregnated by lithium/potassium electrolyte for Molten Carbonate Fuel Cells, International Journal of Hydrogen Energy 43 (2018) 474.
 5. R. Bernat, J. Milewski. T. Wejrzanowski: Experimental research on short-term feeding of dust contaminated gas to a molten carbonate fuel cell cathode, Journal of Power Sources 355 (2017) 181.
   

Osiągnięcia

Nagrody

 • 2017: Nagroda indywidualna JM Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe w latach 2010-2016
 • 2010: Nagroda zespołowa JM Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe w latach 2008-2009
 • 2004-2006: Stypendium dla Młodych Naukowców ufundowane przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej
 • 2002-2003: Stypendium Marie-Curie ufundowane przez Komisję Europejską - Stuttgart