dr inż. Paweł Wiśniewski

 • 22 234 81 58

Zakład Projektowania Materiałów
Budynek „Bytnara”, ul. Bytnara 25, pok. H204
 

Wykształcenie

 • Tytuł magistra inżyniera: Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, 1998
 • Stopień doktora nauk technicznych: Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, 2004

Staże zagraniczne

 • Centro Ricerche Cassacia , ERG-TEA-ECHI (ENEA -  Ente per Nuove Tecnologie l’ Energia e l’Ambiente), Rzym, Włochy, 2001-2002
   

Działalność naukowa

Badania i zastosowanie polimerów w materiałach inżynierskich, badania proszków, mas oraz materiałów ceramicznych, nanomateriały, masy formierskie, formy odlewnicze, odlewnictwo precyzyjne,  badania termowizyjne, proppanty ceramiczne.
 

Publikacje

 1. J. Szymańska, P. Wiśniewski, M. Małek, J. Mizera, K.J. Kurzydłowski: Investigation of key parameters influence on properties of the green pellets and lightweight ceramic proppants obtained by mechanical granulation method, J. Therm. Anal. Cal. 125 (2016) 1411.
 2. M. Małek, P. Wiśniewski, J. Szymańska, J. Mizera, K.J. Kurzydłowski: Technological Properties of Ceramic Slurries Based on Silicon Carbide with Poly(vinyl alcohol) Addition for Shell Moluds Fabrication in Precision Casting Process, Act. Phys. Pol. A4  (2016) 528.
 3. P. Wiśniewski, J. Szymańska, M. Małek, J. Mizera: Optimizing the Lightweight Ceramic Proppants Properties, Act. Phys. Pol. A4 (2016) 501.
 4. J. Szymańska, P. Wiśniewski, P. Wawulska-Marek, M. Małek, J. Mizera: Selecting key parameters of the green pellets and lightweight ceramic proppants for enhanced shale gas exploitation, Str. Int. Proc., 1 (2016) 297.
 5. M. Małek, P. Wiśniewski, H. Matysiak, M. Zagórska, K.J. Kurzydłowski: Technological properties of SiC-based ceramic slurries for manufacturing investment casting shell moulds, Arch. Metall. Mat. 59 (2014) 1059.

Osiągnięcia

Patenty i zgłoszenia patentowe

 • G. Rokicki, M. Szafran, P. Wiśniewski: Sposób wytwarzania spoiwa polimerowego do formowania proszków ceramicznych na podstawie wodnej emulsji poliuretanowej, PL 191720 B1 z dn. 30.06.2006
 • M. Szafran, Z. Florjańczyk, E. Zygadło-Monikowska, E. Rogalska-Jońska, P. Wiśniewski: Sposób formowania proszków ceramicznych, PL192854, 2006
 • M. Szafran, G. Rokicki, P. Wiśniewski: Sposób wytwarzania spoiw polimerowych do formowania proszków ceramicznych na podstawie wodnych emulsji poli(akrylowo-styrenowych), PL.197200
 • M. Małek, P. Wiśniewski, H. Matysiak, K. J. Kurzydłowski: Lejna mieszanina formierska do produkcji ceramicznych form odlewniczych, P.406518, 2013
 • M. Małek, P. Wiśniewski, H. Matysiak, K.J. Kurzydłowski: Lejna mieszanina formierska do produkcji warstw przymodelowych ceramicznych form odlewniczych na osnowie tlenku itru oraz spoiwa zawierającego nanocząstki tlenku glinu,, P.407541, 2014
 • P. Wiśniewski, M. Małek, J. Mizera, K.J. Kurzydłowski, Lejna mieszanina formierska do produkcji warstw ceramicznych form, P.411174, 2015
 • P. Wiśniewski, M. Małek, J. Szymańska, J. Mizera, K.J. Kurzydłowski: Lejna mieszanina formierska do produkcji warstw ceramicznych form, P.411911, 2015
 • P. Wiśniewski, M. Małek, J. Mizera, K. J. Kurzydłowski, Lejna mieszanina formierska do produkcji warstw ceramicznych form, P.411912, 2015
 • M. Małek, P. Wiśniewski, J. Mizera, K. J. Kurzydłowski, Lejna mieszanina formierska do produkcji warstw ceramicznych form, P.412318, 2015
 • P. Wiśniewski, M. Małek, J. Mizera, K. J. Kurzydłowski: Lejna mieszanina formierska do produkcji warstw ceramicznych form”, P.414840, 2015
 • P. Wiśniewski, M. Małek, J. Mizera, K. J. Kurzydłowski: Lejna mieszanina formierska do produkcji warstw ceramicznych form, P.414841, 2015
 • P. Wiśniewski, M. Małek, J. Mizera, K. J. Kurzydłowski: Lejna mieszanina formierska do produkcji warstw ceramicznych form”, P.414838, 2018