Zakład Projektowania Materiałów
Uczelniane Centrum Badawcze „Materiały Funkcjonalne”
Gmach Aerodynamiki (MEiL), ul. Nowowiejska 24, pok. 222

Wykształcenie

 • Tytuł magistra inżyniera: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, 2007
 • Stopień doktora nauk technicznych: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, 2014

Staże zagraniczne

 • Staż w ramach programu EURATOM w Max-Planck-Institut für Plasmaphysik, Garching, Niemcy
   

Działalność naukowa

Wieloletnie doświadczenie w kierowaniu i zarządzaniu projektami badawczo - rozwojowymi (B+R). Szerokie doświadczenie w doborze materiałów, badaniach materiałowych dla przemysłu. Umiejętności doboru zespołów badawczych oraz zarządzania zespołem pracowników. Doświadczenie w kontrolach, ocenach oraz analizach zniszczeń wyeksploatowanych elementów konstrukcyjnych. Od lat zajmuje się technologią otrzymywania materiałów o unikalnych właściwościach uzyskiwanych metodą wybuchową oraz badaniami z zakresu mechaniki i mikrostruktury materiałów metalicznych i polimerowych. W swojej działalności łączy działalność naukową z współpracą z biznesem. Współpracuje z największymi krajowymi firmami takimi jak PKN ORLEN, KGHM, LOTOS PGNiG, ILOT, oraz mniejszym przemysłem prywatnym z obszarów medycyny, automotive, branży odlewniczej. Współpraca ta opiera się na udziale we wspólnych projektach badawczych oraz na planowaniu i wykonywaniu ekspertyz zniszczeń materiałowych i doradztwie.
 

Publikacje

 1. M. .Gloc, H. Słomińska, Ł. Ciupiński: Hydrogen Influence on Microstructure and Properties of Novel Explosive Welded Corrosion Resistant Clad Materials, Defect and Diffusion Forum 382 ( 2018) 167.
 2. M. Gloc, M. Szwed, A. Zagórski, J. Mizera: Hydrogen Influence on Microstructure, Corrosion Resistance and Mechanical Properties of Low Alloy Steel and Explosively Cladded Steel Used for Hydrogen Storage Salt Cavern, Applied Mechanics and Materials 875 (2018) 47.
 3. M. Wachowski, M. Gloc, T. Slezak: The Effect of Heat Treatment on the Microstructure and Properties of Explosively Welded Titanium-Steel Plates, Journal of Materials Engineering and Performance 26 (2017) 945.
 4. M. Gloc, M. Wachowski, W. Zielinski, T. Plocinski, K.J. Kurzydlowski: Microstructural and microanalysis investigations of bond titanium grade1 / low alloy steel St52-3N obtained by explosive welding, Journal of Alloys and Compounds 671 (2016) 446.
 5. M. Szwed, M. Gloc, Ł. Sarniak: Monitorowanie degradacji wodorowej stali in situ podczas wodorowania katodowego poprzez badania ultradźwiękowe z wykorzystaniem głowicy Phased Array o macierzowym układzie przetworników Przegląd Spawalnictwa 88 (2016) 63.

Patenty i zgłoszenia patentowe

 • D. Kolbuk-Konieczny, O. Urbanek-Swiderska, S. Przybysz, M. Gloc: Sposób obróbki powierzchni oraz implant wytworzony z wykorzystaniem obróbki powierzchni PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN