Zakład Projektowania Materiałów
Gmach Inżynierii Materiałowej, Wołoska 141, pok. 309
 

Wykształcenie

 • Tytuł magistra inżyniera: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, 2007
 • Stopień doktora nauk technicznych: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, 2012
 • Executive MBA: Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej, 2021
   

Działalność naukowa

Prowadzona działalność naukowa związana jest z realizacją prac badawczo-rozwojowych w ramach projektów naukowych oraz prac wykonywanych dla przemysłu. Zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia związane z badaniami nieniszczącymi oraz zjawiskami degradacji materiałów. Ukierunkowane są między innymi na rozwój i aplikacje zaawansowanych metod NDT w przemyśle energetycznym, rafineryjno-petrochemicznym oraz lotniczym. Stosowane metody badawcze obejmują konwencjonalne i zaawansowane metody badań nieniszczących, a zwłaszcza defektoskopię ultradźwiękową (m.in. Phased Array, TOFD i LRUT) oraz metodę prądów wirowych (ECT i ECA).
 

Publikacje

 1. Ł. Sarniak, M. Szwed, A. Krawczyk, M. Andraczke, A. Zagórski: Wdrożenie technologii zautomatyzowanej kontroli jakości pierścieni i obręczy, przeznaczonych dla producentów taboru kolejowego, metodą ultradźwiękową, Badania Nieniszczące i Diagnostyka, 3/2019, 2019, 37-40
 2. D. Kukla, A. Zagórski, Ł. Sarniak, Ilościowa ocena sygnału prądów wirowych od wad w austenitycznych rurkach wymienników ciepła, Biuletyn Instytutu Spawalnictwa, 4/2019, 2019
 3. I. Lyasota, Ł. Sarniak, P. Kustra, Ocena stanu materiału urządzeń ciśnieniowych poddanych długotrwałej eksploatacji w instalacjach przemysłu rafineryjnego w oparciu o akustyczne metody badań nieniszczących oraz analizę pola naprężeń konstrukcji”, Biuletyn Instytutu Spawalnictwa, 3/2019, 2019
 4. I. Lyasota, Ł. Sarniak, P. Kustra, „Acoustic emission analysis of the plastic deformation stages of degraded low-carbon steel after long-term operation in the oil refining and petrochemical processing”, Archives of Metallurgy and Materials 64 (2019), 1, 143-151
 5. Ł. Sarniak, M. Szwed, A. Zagórski: Detekcja ubytków korozyjnych w rurociągach metodą dalekozasięgowej defektoskopii ultradźwiękowej, Przegląd Spawalnictwa 89 (2017) 19.
   

Osiągnięcia

 • Certyfikat Agile Business Consortium Scrum Master - nr 09832019-01-M5R8
 • Certyfikat Prince2 Foundation – nr GR656243830ŁS
 • Certyfikat III-go stopnia z badań ultradźwiękowych (UT-3) w sektorze 6 i 7, zgodnie z PN-EN ISO 9712 (UDT CERT) – Cert. nr 02145-UT3
 • Certyfikat II-go stopnia z badań wiroprądowych (ET-2), zgodnie z PN-EN ISO 9712 (TUV Rheinland) – Cert. 01 202 POL/2505/00
 • Dyplom ukończenia studium podyplomowego na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej: "Badania nieniszczące w praktyce przemysłowej - metodyka i zastosowania”