dr inż. Krystian Paradowski

 • 22 234 81 47

Zakład Projektowania Materiałów
Budynek „Bytnara”, ul. Bytnara 25, pok. A101
 

Wykształcenie

 • Tytuł magistra inżyniera: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, 2002
 • Stopień doktora nauk technicznych: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, 2008

Staże zagraniczne

 • 2010: Non-Destructive Evaluation Group, National Institute for Materials Science, Tsukuba, Japan
   

Działalność naukowa

Badania stosowane metodą Emisji Akustycznej związane z oceną stanu technicznego urządzeń ciśnieniowych zgodnie z PED oraz innych urządzeń wykorzystywanych w przemyśle, ekspertyzy urządzeń technicznych eksploatowanych w warunkach przemysłowych, statyczne i dynamiczne badania wytrzymałościowe, pobieranie próbek materiałowych metodą bezinwazyjną – Small Sample Scooping, badania właściwości mechanicznych materiałów metodą Small Punch Test, wyznaczanie właściwości mechanicznych z wykorzystaniem metody Automated Ball Indentation Technique.
 

Publikacje

 1. M. Bardadyn, R. Karczewski, P. Sobczak, L. Golebiowski, L. Sarniak, K. Paradowski, A. Zagorski: Evaluation of acoustic emission from damaged cfrp sheets for air industry applications, Advances in Acoustic Emission Technology 179 (2017) 145.
 2. K. Paradowski, A. Zagorski, J. Plowiec, M. Ciesielski, M. Bardadyn: The research into possibilities for monitoring technical condition of underground pipelines using acoustic emission, World Conference on Acoustic Emission WCAE 2013, Szanghaj, Chiny, 2013.
 3. K. Paradowski: Visualization and interpretation of acoustic emission detected during the pipelines industrial research, World Conference on Acoustic Emission WCAE-2011, Pekin, Chiny, 2011.
 4. R. Molak, K. Paradowski, T. Brynk, L. Ciupinski, Z. Pakiela, K.J. Kurzydlowski: Measurement of mechanical properties in a 316L stainless steel welded joint, International Journal of Pressure Vessels and Piping 86 (2009) 43.
 5. K. Paradowski, W.L. Spychalski, K.J. Kurzydlowski: Evaluation of the structure degradation of the low-alloy steel by analysis of the acoustic emission signals generated during plastic deformation, 49th Acoustic Emission Working Group Meeting, University of California at Berkeley, CA, USA, 2006.
   

Nagrody

 • 2004: Laureat Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej

Patenty i zgłoszenia patentowe

 • K.J. Kurzydłowski, J. Michalski, J. Mikołajek, M. Spychalski, J. Karniłowicz, D. Kukla, A. Zagórski, W. Spychalski, K. Paradowski: Urządzenie do miejscowego zamrażania medium w rurach, EP 209367 B1 z 31.08.2011

Pozostałe osiągnięcia

 • 2015: Certyfikat III stopnia z badań nieniszczących w zakresie badań metodą Emisji Akustycznej - AT IIIo wg ISO 9712
 • 2013: Certyfikat II stopnia z badań nieniszczących w zakresie badań metodą Emisji Akustycznej - AT IIowg ISO 9712
 • 2011: Certyfikat ukończenia kursu podstawowego Basic 3 stopnia G3 wg UDT CERT
 • 2010: Certyfikat II stopnia z badań nieniszczących w zakresie badań wizualnych – VT IIo wg PN-EN 473
 • 2009: Certyfikat ukończenia kursu z zakresu badań metodą Emisji Akustycznej III stopnia wg SNT-TC-1A
 • 2005: Uzyskanie członkostwa w Acoustic Emission Working Group
 • 2004: Certyfikat II stopnia z badań nieniszczących w zakresie badań metodą Emisji Akustycznej - AT IIowg SNT-TC-1A
 • 2004: Certyfikat II stopnia z badań nieniszczących w zakresie badań metodą Emisji Akustycznej - AT Iowg SNT-TC-1A