dr inż. Grzegorz Cieślak

 • 22 234 87 47

Zakład Materiałów Konstrukcyjnych i Funkcjonalnych
Gmach Inżynierii Materiałowej, Wołoska 141, pok. 402
 

Wykształcenie

 • Tytuł magistra inżyniera: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, 2003
 • Stopień doktora nauk technicznych: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, 2008
   

Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe:

 • Szkła metaliczne - wytwarzanie różnymi metodami i ich charakteryzacja
 • Stopy o wysokiej entropii - wytwarzanie różnymi metodami i ich charakterystyka

Publikacje

 1. W. Kucza, J. Dąbrowa, G. Cieślak, K. Berent, T. Kulik, M. Danielewski: Studies of “sluggish diffusion” effect in Co-Cr-Fe-Mn-Ni, Co-Cr-Fe-Ni and Co-Fe-Mn-Ni high entropy alloys; determination of tracer diffusivities by combinatorial approach, Journal of Alloys and Compounds 731 (2018) 920.
 2. J. Dąbrowa , G. Cieślak, M. Stygar, K. Mroczka, K. Berent, T. Kulik, M. Danielewski: Influence of Cu content on high temperature oxidation behavior of AlCoCrCuxFeNi high entropy alloys (x = 0; 0.5; 1), Intermetallics 84 (2017) 52.
 3. J. Dąbrowa, W. Kucza, G. Cieślak, T. Kulik, M. Danielewski, J.-W. Yeh: Interdiffusion in the FCC-structured Al-Co-Cr-Fe-Ni high entropy alloys: Experimental studies and numerical simulations, Journal of Alloys and Compounds 674 (2016) 455.
 4. A. Grabias, V. Basykh, J. Ferenc, G. Cieślak, T. Kulik, .M. Kopcewicz: Mössbauer and magnetic studies of FeCoNiCuNbSiB nanocrystalline alloys, NUKLEONIKA 62 (2017) 79.
 5. M. Pastuszak, G. Cieślak, A. Dobkowska, J. Mizera, K.J. Kurzydłowski: The development of rapidly solidified magnesium – cooper ribbons, Arch. Metall. Mater. 61 (2016) 1083.