dr inż. Bartosz Wicher

Zakład Inżynierii Powierzchni
Gmach Nowy Technologiczny ul Narbutta 85, pok. 02 i 11
 

Wykształcenie

  • Tytuł magistra inżyniera: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, 2016
  • Stopień doktora nauk inżynieryjno-technicznych: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, 2022
     

Staże naukowe

  • Linköping University, Department of Physics, Chemistry and Biology (IFM), Thin Film Physics Division, 2022-2023, NAWA BEKKER (BPN/BEK/2021/1/00366), „Synthesis of thin transition-metal-diboride films (Zr-Ta-Ti-Hf-B) via HiPIMS, with the use of metal ion irradiation”,
  • Linköping University, Department of Physics, Chemistry and Biology (IFM), Thin Film Physics Division, 2022, IDUB MOBILITY PW (1820/151/Z09/2021), „In-situ analysis of the chemical plasma state observed upon ion-assisted HiPIMS discharge for synthesis of transition-metal film compounds”.
     

Działalność naukowa

Moje obecne zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się na projektowaniu oraz syntezie nierównowagowych, cienkich warstw węglowych, a także zaawansowanych fazowo związków z układu metali przejściowych (azotków, borków i węglików). W tym celu aktywnie adaptuję i wykorzystuję techniki fizycznego osadzania par z fazy gazowej, w tym metody impulsowego rozpylania magnetronowego (PMS, GIMS), a w szczególności te wykorzystujące energię impulsów elektrycznych o wysokiej mocy (HiPIMS, HiPGIMS).