Tomasz Grajek

Gmach Inżynierii Materiałowej, ul. Wołoska 141, pok. 211D