dr inż. Krzysztof Kulikowski

 • 22 234 87 02

Zakład Inżynierii Powierzchni
Gmach Nowy Technologiczny, ul. Narbutta 85, pok. 35

Konsultacje:

 • w sem. zimowym: wtorki w godz. 13:00-15:00
 • w sem. letnim: wtorki w godz. 12:00-14:00

Wykształcenie

 • Tytuł magistra inżyniera: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, 2010
 • Stopień doktora nauk technicznych: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, 2015
   

Działalność naukowa

Działalność naukowa obejmuje zagadnienia modyfikacji materiałów metodami inżynierii powierzchni oraz analizy wytworzonych warstw, w tym:

 • Projektowanie i realizacja obróbek powierzchniowych (m.in. PDT, PACVD), w tym obróbek hybrydowych – projektowanie i wykonywanie warstw w łączonych procesach PDT (azotowanie, węgloazotowanie,  tlenowęgloazotowanie jarzeniowe) z chemicznym i elektrochemicznym wytwarzaniem powłok oraz technikami PVD i CVD.
 • Analizę wytworzonych warstw wierzchnich, obejmującą analizę mikrostrukturalną (mikroskopia optyczna, skaningowa mikroskopia elektronowa), analizę składu chemicznego (EDS), badania twardości i mikrotwardości, przyczepności warstw (metoda „Scratch-test”), badania odporności korozyjnej (metody potencjodynamiczna i elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej)
 • Badania odporności na zużycie przez tarcie, w tym realizacja badań nietypowych, wymagających modernizacji urządzeń badawczych lub wykonywania stanowisk dedykowanych pod konkretny zakres badań.
   

Publikacje

 1. K. Kulikowski, A. Zych, J. Rudnicki, T. Wierzchoń i inni: Structure and properties of composite layers of nitrided layers with surface zone of manganese phosphate type produced on 32CDV13 steel, Inżynieria Materiałowa 1 (2017) 231.
 2. T. Wierzchoń, E. Czarnowska, J. Grzonka, A. Sowińska, M. Tarnowski, J. Kamiński, K. Kulikowski, T. Borowski, K.J. Kurzydłowski: Glow discharge assisted oxynitriding process of titanium for medical application, Applied Surface Science 334 (2015) 74.
 3. M. Tarnowski, K. Kulikowski, T. Borowski, T. Wierzchoń i inni: Influence of amorphous carbon layers on tribological properties of polyetheretherketone composite in contactwith nitrided layer produced on Ti6Al4V titanium alloy, Diamond and Related Materials 75 (2017) 123.
 4. J. Wieczorek, B. Oleksiak, J. Mizera, K. Kulikowski, P. Maj: Evaluation of the quality of coatings deposited on AZ31 magnesium alloy using the anodizing method, Archives of metallurgy and materials 60 (20xx) 2843.
 5. A. Zych, K. Kulikowski, B. Kucharska, T. Wierzchoń: Structure and adhesion of nickel-phosphorus coatings plated on the nitrided 1.2343 (WCL) steel, Inżynieria Materiałowa 1 (2017) 254.