dr inż. Beata Kucharska

 • 22 234 84 95

Zakład Inżynierii Powierzchni
Gmach Nowy Technologiczny, ul. Narbutta 85, pok. 30

Konsultacje:

 • w sem. zimowym: wtorki w godz. 12:30-14:30
 • w sem. zimowym: wtorki w godz. 12:00-14:00

 

Wykształcenie

 • Tytuł inżyniera: Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny
 • Tytuł magistra: Politechnika Warszawska, Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
 • Stopień doktora nauk technicznych: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej
   

Działalność naukowa

Działalność naukowa obejmuje zagadnienia elektrochemicznej i chemicznej obróbki powierzchni oraz analizy wytworzonych warstw, w tym:

 • Modyfikacja powierzchni stopów tytanu poprzez zwykłe i plazmowe utlenianie oraz elektrochemiczne wytwarzanie hydroksyapatytu w aspekcie zastosowań w medycynie,
 • Wytwarzanie niklowych i kompozytowych  powłok elektrochemicznych i chemicznych (Ni/Al2O3, Ni/Al2O3/PTFE, NiP/Si3N4, NiP/Al2O3 itp.),
 • Utlenianie i barwienie aluminium i jego stopów,
 • Wytwarzanie elektroforetycznych powłok polimerowych i konwersyjnych powłok fosforanowych,
 • Badania warstw, obejmujące analizę mikrostrukturalną (mikroskopia optyczna, skaningowa mikroskopia elektronowa, transmisyjna mikroskopia elektronowa), analizę składu chemicznego (EDS), badania mikrotwardości, przyczepności warstw (metoda „Scratch-test”), badania odporności korozyjnej (metody potencjodynamiczna i elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej), badania odporności na zużycie przez tarcie.
   

Publikacje

 1. B. Kucharska, M. Ptaszek, J. R. Sobiecki, A. Zagórski, J. Mizera: The effect of organic additives on the microstructure, microhardness and friction coefficient of Ni/WS2 composite coatings, Advances in Thin Films, Nanostructured Materials, and Coatings.(2019) 149.
 2. B. Kucharska, A. Krawczynska, K. Rożniatowski, J. Zdunek, J.R. Sobiecki: The effect of current types on the microstructure and corrosion properties of Ni/nanoAl2O3 composite coatings, Materials and Technology. 51 (2017) 403
 3. B. Kucharska, A. Brojanowska, K. Popławski, J.R. Sobiecki: Corrosion resistance of Ni/Al2O3 nanocomposite coatings, Materials Science. 22 (2016) 31.
 4. B. Kucharska, K. Popławski, E. Jezierska, D. Oleszak, J.R. Sobiecki: The influence of stirring conditions on Ni/Al2O3nanocomposite coatings, Journal Surface Engineering. 32 (2016) 457
 5. B. Kucharska, K. Popławski, J.R. Sobiecki: Właściwości tribologiczne warstw kompozytowych Ni-P/nano Al2O3 oraz Ni/nano Al2O3 wytwarzanych metodą redukcji chemicznej i elektrochemicznej, Inżynieria Materiałowa. 6 (2015) 493.
Czw. 09:30-11:30