dr hab. inż. Andrzej Zagórski

  • 22 234 85 29

Zakład Projektowania Materiałów
Gmach Inżynierii Materiałowej, ul. Wołoska 141, pok. 304