Urządzenie do badania zużycia przez tarcie metodą „trzy wałeczki-stożek” ITEE Radom T-04

Dane techniczne
  • Ruch – ślizgowy
  • Styk – skoncentrowany (punktowy)
  • Średnica wałeczka – 8 mm
  • Kąt stożka - 45°
  • Średnice okręgów styku próbek – 14.8, 17.7, 19.2, 21.2 mm
  • Prędkość obrotowa – 3200 obr/min
  • Obciążenie – do 3100 N
Wyposażenie
  • Stożkowe przeciwpróbki ze stali ulepszonej cieplnie
  • Komputer ze sterownikami
Osoba do kontaktu Krzysztof Kulikowski
Zakład Zakład Inżynierii Powierzchni
Laboratorium Laboratorium badań tribologicznych
Lokalizacja na Wydziale Budynek NT p. 019