Urządzenie do badania zużycia przez tarcie metodą „rolka-klocek” ITEE Radom T-05

Nazwa aparatury  
Dane techniczne
 • Ruch – ślizgowy jednokierunkowy lub oscylacyjny
 • Styk – skoncentrowany (liniowy) lub rozłożony
 • Średnica zewnętrzna rolki – 35 mm
 • Szerokość klocka – 6,35 mm
 • Prędkość poślizgu – do 1 m/s
 • Częstotliwość oscylacji – do 8 Hz
 • Kąt oscylacji – do 90°
 • Obciążenie – do 3150 N
 • Temperatura podgrzewanego oleju – do 150°C
Wyposażenie
 • Sterownik
 • Jednostka komputerowa
Osoba do kontaktu Krzysztof Kulikowski
Zakład Zakład Inżynierii Powierzchni
Laboratorium Laboratorium badań tribologicznych
Lokalizacja na Wydziale Budynek NT p. 019