Urządzenie do badania zużycia przez tarcie metodą „kula-tarcza” ITEE Radom T-21

Dane techniczne
  • Ruch – Ślizgowy
  • Styk – Skoncentrowany (punktowy)
  • Średnica kulki – 10 mm
  • Średnica tarczy – 25,4 mm
  • Prędkość poślizgu – do 1 m/s
  • Obciążenie – do 100 N
  • Promień tarcia – do 10 mm
  • Temperatura w komorze badawczej – do 750°C
Wyposażenie
  • Sterownik
  • Jednostka komputerowa
Osoba do kontaktu Krzysztof Kulikowski
Zakład Zakład Inżynierii Powierzchni
Laboratorium Laboratorium badań tribologicznych
Lokalizacja na Wydziale Budynek NT p. 019