Elektromechaniczna, statyczna maszyna wytrzymałościowa Microtest SCM3000 50 kN

Dane techniczne
  • Czujnik siły 50 kN
  • Próby pełzania
  • Statyczna próba rozciągania w temperaturze podwyższonej
  • Zakres temperatur do 1000oC z dokładnością 0,1oC
Wyposażenie
  • 2 niezależne stanowiska badawcze
  • Ekstensometr 25 mm
Osoba do kontaktu dr inż. Krystian Paradowski
Zakład Zakład Projektowania Materiałów
Laboratorium Laboratorium Badań dla Przemysłu
Lokalizacja na Wydziale Janka Bytnara Rudego 25, lab. B116