Informacje dla Kandydatów

Kształcenie doktorantów w dyscyplinie Inżynieria Materiałowa na Politechnice Warszawskiej od 1 października 2022 roku odbywać się w ramach Szkoły Doktorskiej.

 
Wszystkich, którzy ukończyli studia magisterskie i chcieliby podjąć studia III stopnia zachęcamy do skorzystania z Wyszukiwarki Promotorów PW.

Na stronie Szkoły dostępny jest przewodnik dla kandydatów, który będzie pomocny w procesie rekrutacji.

    

Więcej informacji znajduje się na stronie https://sd.pw.edu.pl.
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rekrutacja do SD PW w r.a. 2023/2024

Informujemy, że 21 czerwca 2023 r. (godz. 00.00) rozpocznie się rekrutacja na semestr zimowy r.a. 2023/2024 do Szkoły Doktorskiej Politechniki Warszawskiej.

Rejestracja kandydatów odbędzie się za pośrednictwem systemu IRK www.irk.pw.edu.pl    

System IRK otwarty będzie do 14 sierpnia 2023 roku (godz. 23.59).
 

Przypominamy potencjalnym Promotorom o zgłaszanie/uaktualnianie obszarów/tematów badawczych w dyscyplinie inżynieria materiałowa.
 

Więcej informacji: https://sd.pw.edu.pl/Szkola-Doktorska-PW/Rekrutacja-2023Z 

  
- - - - - - - - - - - - - - - - - -