Zakład Inżynierii Powierzchni
Gmach Nowy Technologiczny, ul. Narbutta 85, pok. 11A

 tadeusz.wierzchon@pw.edu.pl
 22 234 87 01

Wykształcenie

  • Tytuł magistra inżyniera: Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, 1968
  • Stopień doktora nauk technicznych: Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Technologiczny, 1974
  • Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych: Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa, 1986
  • Tytuł profesora nauk technicznych, 1998.

Staże naukowe:

  • Technische Universität Braunschweig, Niemcy, 1991
  • Technische Universität Bergakademie Freiberg, Niemcy, 1988
  • École Nationale Supérieure des Mines de Nancy, Francja, 1978. 
     

Działalność naukowa

Działalność naukowa ukierunkowana jest obecnie na kształtowanie właściwości materiałów konstrukcyjnych i funkcjonalnych metodami inżynierii powierzchni, w szczególności perspektywicznymi technologiami hybrydowymi, łączącymi różne procesy obróbek powierzchniowych i cieplnych w zastosowaniu do różnych gatunków stali, tytanu i jego stopów, stopów niklu, aluminium, magnezu, a także polimerów i kompozytów polimerowych (współautorstwo 31 patentów). Ta tematyka badawcza związana jest ściśle z badaniami mechanizmów  tworzenia się warstw powierzchniowych,  kształtowania ich struktury, składu chemicznego, fazowego, topografii,  morfologii, stanu naprężeń własnych, a więc właściwości użytkowych,  a także ze zmianami konstrukcyjnymi urządzeń technologicznych i pracami wdrożeniowymi obróbki konkretnych wyrobów, w szczególności wytwarzania nowej generacji biomateriałów oraz elementów urządzeń dla różnych gałęzi przemysłu gwarantujących ich trwałość i niezawodność.

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Wierzchoń jest współautorem wielu nowatorskich technologii i konstrukcji urządzeń, które znalazły zastosowanie w przemyśle.

Obszary  zainteresowań, to przede wszystkim: inżynieria materiałowa, inżynieria powierzchni, tribologia, biomateriały.