Konkurs Wiedzy o Materiałach

21. edycja konkursu wystartuje w grudniu 2023 roku. 

Zapraszamy do udziału osoby, które będą zdawać maturę w maju 2024 i 2025 roku.

  

Każdego roku zapraszamy uczniów szkół średnich do udziału w Konkursie Wiedzy o Materiałach. Udział w nim otwiera drogę do zdobycia indeksu Wydziału Inżynierii Materiałowej jeszcze przed egzaminem maturalnym.

Konkurs jest dwuetapowy. I etap polega na samodzielnym opracowaniu referatu na jeden wybrany temat z pięciu ogłoszonych na stronie internetowej.

Uczniowie zakwalifikowani do II etapu Konkursu rozwiązują test z zakresu chemii, fizyki i inżynierii materiałowej. Pytania obejmują zarówno zadania obliczeniowe jak i teoretyczne z wybranych zagadnień fizyki ciała stałego oraz chemii z zakresu chemii nieorganicznej i organicznej.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie.

 

Tak było w tym roku: 20. edycja konkursu - rok szkolny 2022/2023  

Terminy

 • Ogłoszenie 20. Edycji Konkursu: 1 grudnia 2022 roku.
 • Termin składania prac w I etapie: do 21 lutego 2023 roku, do godz. 23:59.
 • Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do II etapu: 28 lutego 2023 roku.
 • Drugi etap Konkursu: 30 marca 2023 roku.
 • Ogłoszenie wyników konkursu: 6 kwietnia 2023 roku.
 • Wręczenie nagród Laureatom Konkursu: w dniu Drzwi Otwartych PW 2023.

 

I etap - tematy referatów

 1. Kompozyty polimerowe to materiały konstrukcyjne, które znalazły zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, jak np. lotnictwo, kosmonautyka, motoryzacja, szkutnictwo. Wykonane z nich jest poszycie samolotu Boeing 787 Dreamliner, czy łopaty elektrowni wiatrowych. Jak jest budowa kompozytów, ich właściwości, jakie cechy zadecydowały o tak szerokim wykorzystaniu ich w przemyśle.
  autor: prof. dr  hab. inż. Anna Boczkowska
     
 2. Oryginalna rzeźba Órgano, hiszpańskiego artysty Eusebio Sempere, powstała ok. 1977r., znajdująca się w Madrycie w ogrodach Fundación Juan March, to spektakularny przykład obiektu spełniającego kryteria pozwalające uznać go za metamateriał akustyczny. Czym są metamateriały akustyczne? Dlaczego w ostatnim dziesięcioleciu zwrócono na nie szczególną uwagę? W jakich obszarach szeroko rozumianej inżynierii rozważa się ich stosowanie? Jakie mają przewagi w stosunku do klasycznych materiałów spełniających podobne funkcje użytkowe?
  autor: dr hab. inż. Krzysztof Rożniatowski, prof. uczelni
   
 3. Mikrożycie w służbie inżynierii materiałowej czyli bioługowanie metali. Jednym ze sposobów na uzyskiwanie metali z rud czy odzyskiwanie ich z odpadów jest proces ługowania. Polega on na prostej ekstrakcji metali, wypłukiwaniu ich z fazy stałej do ciekłej przy użyciu rozpuszczalnika, a następnie oddzieleniu wyługowanych metali od powstałego roztworu. Procesy ługowania można prowadzić metodami chemicznymi, ale również można zaangażować do tego procesu mikroorganizmy, głównie bakterie i grzyby. Omów proces technologiczny bioługowania (schemat stanowiska i omówienie procesów chemicznych / fizycznych / biologicznych na każdym z jego etapów, krótka charakterystyka używanych w procesie mikroorganizmów i reakcje chemiczne zachodzące w wyniku ich działania) i wybranego przez siebie metalu z rudy, hałdy, odpadów, wód kopalnianych lub ścieków i osadów ściekowych.
  autor: dr inż. Agnieszka Brojanowska
   
 4. Czy można wyobrazić sobie funkcjonowanie w dzisiejszym świecie bez energii elektrycznej? Wydaje się, że nie! Swoją podróż do naszych domów energia elektryczna rozpoczyna w elektrowniach (gazowych, węglowych, jądrowych, wiatrowych itp.), gdzie powstaje. Zanim dotrze do naszych urządzeń elektrycznych, wykorzystana zostaje potężna infrastruktura przesyłowa (kable, przewody, słupy, transformatory itp.). Finalnie, pojawia się w naszych gniazdkach, skąd zasili różne urządzenia elektryczne. Na każdym etapie tej podróży wykorzystywane są liczne materiały. Bazując na posiadanej wiedzy oraz dostępnych informacjach, stwórz swoją grupę materiałów znajdujących zastosowanie w energetyce, wymień je i opisz jak najbardziej szczegółowo.
  autor: dr inż. Maciej Kowalczyk
    
 5. Szkło jest w oknach – to wie każdy. Jednak mało kto wie, że szkło to określenie struktury, a nie składu chemicznego materiału! Przeciwieństwem szkła jest kryształ. W jaki sposób powstaje szkło, a jak powstaje kryształ? Czy szkło może powstać w sposób naturalny? Omów budowę atomową szkieł oraz kryształów oraz podstawowe różnice we właściwościach, które wynikają z ich struktury. Czy można wytworzyć szkło także z polimerów albo nawet ze stopów metali? Jeśli tak, to podaj przykłady tego typu materiałów i ich zastosowania.
  autor: dr inż. Piotr Błyskun

 

Ważne:

 

Kontakt:

W razie pytań prosimy o kontakt na adres email: konkurs.wim@pw.edu.pl
Zapraszamy również na facebook.com/konkurs.wim