Konkurs Wiedzy o Materiałach

Konkurs Wiedzy o Materiałach

Każdego roku zapraszamy uczniów szkół średnich do uczestnictwa w Konkursie Wiedzy o Materiałach. Udział w nim otwiera drogę do zdobycia indeksu Wydziału Inżynierii Materiałowej przed egzaminem maturalnym i umożliwia uczestnictwo we wspaniałej przygodzie naukowej.

Konkurs jest dwuetapowy. I etap Konkursu polega na samodzielnym opracowaniu referatów na trzy wybrane tematy z pięciu ogłoszonych na stronie internetowej Wydziału Inżynierii Materiałowej, oraz przesłaniu opracowania na adres organizatora (do pracy należy dołączyć podpisany formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych). Uczniowie zakwalifikowani do II etapu Konkursu zostają zaproszeni na Wydział Inżynierii Materiałowej, gdzie rozwiązują test z zakresu inżynierii materiałowej. Pytania obejmują zarówno zadania obliczeniowe jak i teoretyczne z wybranych zagadnień fizyki ciała stałego oraz chemii z zakresu chemii nieorganicznej, organicznej i elektrochemii. Nagrodami w konkursie są indeksy Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie.

Pragniemy również uhonorować nauczycieli laureatów, którzy inspirują i wspomagają swoich uczniów w przygotowaniach do Konkursu. Każdy z Uczestników może podać dane swojego nauczyciela (imię, nazwisko i nazwa szkoły). Warunkiem jest uzyskanie zgody nauczyciela potwierdzonej podpisem na formularzu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Zadania na Konkurs Wiedzy o Materiałach 2019/2020:

1. Słuchając komentarzy w mediach można odnieść wrażenie, że w celu ochrony środowiska należy wyeliminować stosowanie materiałów polimerowych. Czy jest to możliwe? Jakie są specyficzne właściwości materiałów z tej grupy, które trudno byłoby uzyskać w innych materiałach?

2. Tworzywa ceramiczne są grupą materiałów, których wytwarzanie ludzie opanowali najwcześniej. Wciąż jednak uważa się, że ceramika to materiały nowoczesne o dużym potencjale. Jakie materiały wchodzą w skład materiałów ceramicznych i czym różni się współczesna ceramika tzw. inżynierska, od ceramiki dawnej tzw. klasycznej.

3. Jak można zbadać skład chemiczny materiału? Proszę opisać stosowane metody badań oraz wykorzystywane w nich zjawiska fizyczne.

4. Bardzo poważnym problemem jest niszczenie korozyjne materiałów, zwłaszcza stopów metali ale nie tylko. Jakie zjawiska występują podczas różnych typów korozji? Jak możemy zapobiec procesom korozyjnym?

5. Niektóre materiały wytwarza się w postaci mieszanin z gazem (piany, gąbki). Takie, silnie porowate, materiały posiadają specyficzne właściwości i zastosowania. Jakie? Jakie materiały wytwarza się w postaci pian?

 

Zalecana literatura do wybranych zagadnień materiałowych II etapu konkursu:

  • Materiałoznawstwo - Andrzej Ciszewski, Tadeusz Radomski, Andrzej Szummer - Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej 
  • Biomateriały - Jan Marciniak - Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
  • Wstęp do Inżynierii Materiałowej - Marek Blicharski - Wydawnictwo Naukowo-Techniczne
  • Chemia ogólna i nieorganiczna - Adam Bielański
  • Chemia organiczna - Bogusław Bobrański

 
Przetwarzanie danych osobowych: