Innowacyjne tworzywa kompozytowe do zastosowania w transporcie drogowym

Akronim: PAGED
Numer: POIR.01.01.01-00-0782/19
Konkurs: Konkurs 4/1.1.1/2019 - Szybka ścieżka Tworzywa sztuczne
Jednostka finansująca: NCBR
Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Anna Boczkowska
Funkcja: konsorcjant
Czas realizacji: 2020-2022

Celem projektu jest podniesienie poziomu innowacyjności firmy Paged poprzez realizację badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych przez Paged LabTech oraz Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej w ramach konsorcjum oraz przygotowanie do wdrożenia ich rezultatów. Projekt polega na opracowaniu innowacji w obszarze transportu o podwyższonych parametrach użytkowych ze szczególnym naciskiem na opracowanie sklejek (i technologii ich produkcji) o obniżonej wadze, spełniających wysokie wymogi użytkowe. W ramach badań rozwojowych przewidziana jest modyfikacja masy klejowej, zastosowanie drewna egzotycznego lub wprowadzenie do struktury sklejki wzmocnienia w postaci kompozytu polimerowego w miejsce kilku warstw łuszczki. Działania takie pozwolą na obniżenie grubości sklejki oraz redukcję masy przy zachowaniu pożądanych właściwości mechanicznych i użytkowych.