Laboratorium Badań dla Przemysłu

Laboratorium Badań dla Przemysłu Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej prowadzi badania z dziedziny inżynierii materiałowej w obszarze badań nieniszczących (NDT) oraz niszczących (DT).

Laboratorium wykonuje badania na terenie siedziby laboratorium, jak również u Klienta.

W zakresie wymagań dotyczących Systemu Zarządzania i wymagań technicznych laboratorium działa zgodnie z wdrożonym systemem wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w taki sposób, aby były zaspokojone potrzeby Klienta, PW WIM, Urzędu Dozoru Technicznego.

Dzięki systematycznym przeglądom i audytom (wewnętrznym/zewnętrznym) System Zarządzania podlega stałemu doskonaleniu.

Laboratorium posiada Świadectwo Uznania Laboratorium nr LBU – 249/27-21 Urzędu Dozoru Technicznego.
 

Doświadczenie badawcze »

Zakres kompetencji »

Zakres usług »

Ważniejsze wyposażenie badawcze »

Zespół badawczy »

Nasi partnerzy »

 

Kontakt

Kierownik Laboratorium Badań dla Przemysłu
dr inż. Łukasz Sarniak
 22 234 87 42
lukasz.sarniak@pw.edu.pl

Pełnomocnik Dziekana ds. Systemu Zarządzania Laboratorium Badań dla Przemysłu
mgr inż. Katarzyna Jurkowska-Kukla
 22 234 84 76
 katarzyna.kukla@pw.edu.pl

mgr inż. Kinga Kochańska
 22 234 81 05
kinga.kochanska@pw.edu.pl