Wyniki Konkursu na stanowisko doktoranta stypendysty w konkursie finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki

Tytuł projektu: „Wpływ niskotemperaturowego wyżarzania na ewolucję nanostruktury i właściwości heksagonalnego Ti o zróżnicowanej zawartości pierwiastków międzywęzłowych”

Edycja konkursu NCN: OPUS 15

Kierownik projektu: dr hab. inż. Halina Garbacz, profesor uczelni

Numer projektu: 2018/29/B/ST8/02883

Stanowisko: doktorant stypendysta

Wyłoniony kandydat: mgr inż. Agata Sotniczuk

 

Informacji o konkursie »