Pracownicy

Na Wydziale zatrudnionych jest ponad 130 pracowników, w tym 50 nauczycieli akademickich, ponad 50 pracowników naukowo-technicznych oraz ponad 20 pracowników administracyjnych. Wśród nauczycieli akademickich zatrudnionych jest 15 profesorów tytularnych i 10 profesorów na stanowisku profesora Politechniki Warszawskiej.

W obrębie Wydziału działają cztery Zakłady oraz Uczelniane Centrum Badawcze „Materiały funkcjonalne”, a także Biblioteka, Dziekanat, Biuro Dziekana, Dział Finansowy, Dział Promocji, Administracyjny, Zakupów, Zamówień Publicznych oraz Dział Obsługi Projektów.