Profesorowie

prof. dr hab. inż. Anna Boczkowska

 • 22 234 77 62

prof. dr hab. inż. Waldemar Kaszuwara

Prodziekan ds. Studenckich
 • 22 234 84 51

prof. dr hab. inż. Katarzyna Konopka

 • 22 234 87 38

prof. dr hab. inż. Tadeusz Kulik

 • 22 234 87 19

prof. dr hab. inż. Krzysztof J. Kurzydłowski

 • 22 234 85 29

prof. dr hab. inż. Marcin Leonowicz

Kierownik Zakładu Materiałów Konstrukcyjnych i Funkcjonalnych
 • 22 234 84 50

prof. dr hab. inż. Małgorzata Lewandowska

Pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy Międzynarodowej
 • 22 234 84 45

prof. dr hab. inż. Jarosław Mizera

Dziekan Wydziału
 • 22 234 87 29

prof. dr hab. inż. Andrzej Olszyna

Kierownik Zakładu Materiałów Ceramicznych i Polimerowych
 • 22 234 71 34

prof. dr hab. inż. Tadeusz Wierzchoń

Kierownik Zakładu Inżynierii Powierzchni
 • 22 234 87 01
 • 22 234 87 05

prof. dr hab. inż. Krzysztof Zdunek

 • 22 234 81 01