Adiunkci

dr inż. Bogusława Adamczyk-Cieślak

 • 22 234 81 54

dr inż. Tomasz Borowski

 • 22 234 87 02

dr inż. Agnieszka Brojanowska

 • 22 234 57 15

dr inż. Janusz Bucki

Pełnomocnik Dziekana ds. Obronnych na Wydziale
 • 22 234 87 43

dr inż. Łukasz Ciupiński

Dyrektor Uczelnianego Centrum Badawczego "Materiały Funkcjonalne"
 • 22 234 81 53

dr hab. inż. Jarosław Ferenc

 • 22 234 87 16

dr hab. inż. Agnieszka Jastrzębska

 • 22 234 74 49

dr hab. inż. Marek Kostecki

 • 22 234 74 49

dr inż. Beata Kucharska

 • 22 234 84 95

dr inż. Krzysztof Kulikowski

 • 22 234 87 02

dr inż. Bartosz Michalski

 • 22 234 87 18

dr inż. Maciej Ossowski

 • 22 234 87 02

dr inż. Emilia Skołek

 • 22 234 81 03

dr inż. Ewa Ura-Bińczyk

 • 22 234 81 50

dr inż. Rafał Wróblewski

 • 22 234 87 18, 22 234 87 31

dr inż. Joanna Zdunek

 • 22 234 81 54