Opieka medyczna

  • Lokalizacja przychodni Akademickiej Służby Zdrowia oraz inne informacje dotyczące opieki medycznej studentów znajdują się na stronie Politechniki Warszawskiej: Opieka medyczna.
  • W celu uzyskania dodatkowych wyjaśnień i załatwienia spraw formalnych należy zgłosić się do Dziekanatu