Zakłady

Jednostkami organizacyjnymi Wydziału Inżynierii Materiałowej są zakłady. Obecnie w obrębie Wydziału działają 4 zakłady: