prof. dr hab. inż. Wojciech Święszkowski

Zespół Badawczy BioMaterials jest częścią Zakładu Projektowania Materiałów na Wydziale Inżynierii Materiałowej PW.

Zespół jest w wysokim stopniu interdyscyplinarny, przy czym głównym obszarem badawczym Zespołu są metody wytwarzania i charakteryzacji zaawansowanych materiałów funkcjonalnych do zastosowań medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem inżynierii tkankowej i medycyny regeneracyjnej.
 

Tematyka badawcza

 • Rozwój nowych materiałów dla medycyny;
 • Inżynieria tkankowa i medycyna regeneracyjna;
 • Druk 3D z wykorzystaniem polimerów, kompozytów polimerowych (FDM/SLA) i materiałów metalicznych (SLM);
 • Bioprinting 3D - drukowanie żywych komórek i tkanek z wykorzystaniem tzw. biofabrykacji;
 • 3D melt electrowriting (MEW);
 • Elektroprzędzenie;
 • Charakteryzacja biomateriałów;
 • Zaawansowane techniki obrazowania 3D z wykorzystaniem metod mikro- i nano- tomografii komputerowej;
 • Modelowanie komputerowe nowych materiałów, tkanek i produktów inżynierii tkankowej (CAD/CAE, MES, metody AI);
 • Systemy dostarczania leków - mikro- i nanokapsułki, powłoki, systemy drukowane w 3D.
   

Oferta badawcza

 • Druk 3D polimerów, kompozytów oraz metali;
 • Wytwarzanie struktur metodą elektroprzędzenia z roztworu oraz z uplastycznionego polimeru;
 • Charakteryzacja materiałów i produktów;
 • AFM w powietrzu i w cieczy;
 • Badanie kąta zwilżania i swobodnej energii powierzchniowej;
 • Pomiary TGA, DSC, DMA, oraz GPC;
 • Zadania właściwości mechanicznych (w tym DMA);
 • Modelowanie numeryczne układów i procesów;
 • Badanie współczynników płynięcia (masowego i objętościowego);
 • Spektroskopia FTIR oraz Ramanowska;
 • Pomiary łączone TGA-FTIR;
 • Mikro- i nanotomografia komputerowa (skany, rekonstrukcje 3D, analiza porowatości, badania mechaniczne in situ, itp.);
 • Ocena biologiczna: cytotoksyczność, adhezja, proliferacja i różnicowanie komórek oraz ich obrazowanie (mikroskopia fluorescencyjna, konfokalna i elektronowa.
   

Współpraca krajowa

 • Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa
 • Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
 • Instytut Chemii Fizycznej, Warszawa
 • Politechnika Łódzka, Łódź
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
 • Uniwersytet Adama Mickiewicz, Poznań
 • Politechnika Białostocka, Białystok
 • Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

Współpraca międzynarodowa

 • University of Zurich, Zurich, Szwajcaria
 • Ege University, Izmir, Turcja
 • National Central University, Department of Chemical & Materials Engineering (NCU), Tajwan
 • Kumamoto University, Magnesium Research Center, Kumamoto, Japonia
 • Charles University, Faculty of Mathematics and Physics, Praga, Czechy
 • Eötvös Loránd University, Institute of Physics, Budapeszt, Węgry
 • Slovak Academy of Sciences, Institute of Material Research, Bratysława, Słowacja
 • Marmara University, Istanbuł, Turcja
 • University of Pisa, Piza, Włochy
 • Harvard Medical School, Cambridge, USA
   

Zespół

 • prof. dr hab. inż. Wojciech Święszkowski
 • dr inż. Emilia Choińska
 • dr inż. Joanna Idaszek
 • dr inż. Ewa Kijeńska-Gawrońska
 • dr inż. Jakub Jaroszewicz
 • dr inż. Marcin Heljak
 • dr inż. Karol Szlązak
 • dr inż. Michał Gloc
 • dr inż. Mehdi Khanmohammadi
 • lek. stom. Diana Martínez Guerrero
 • mgr inż. Żaneta Górecka
 • mgr inż. Ewa Walejewska
 • mgr inż. Alessia Paradiso
 • mgr inż. Marina Volpi
 • mgr inż. Aleksandra Zielińska
 • mgr inż. David Martínez Pérez
 • mgr inż. Pasquale Posabella
 • mgr Maciej Łojkowski