prof. dr hab. inż. Tadeusz Kulik

Grupa badawcza zaangażowana jest w tematykę stopów o wysokiej entropii (HEA – High Entropy Alloys). HEA to wieloskładnikowe stopy o prostej budowie fazowej w postaci jednego lub dwóch roztworów stałych, dzięki czemu stopy te wykazują znakomitą stabilność termiczną i bardzo dobre właściwości mechaniczne, magnetyczne czy korozyjne.

Grupa zajmuje się także projektowaniem stopów w oparciu o oprogramowanie Calphad – ThermoCalc.
 

Tematyka badawcza

 • Stopy wysokoentropowe umacniane wydzieleniowo, w łączonych procesach obróbki cieplnej i obróbki plastycznej;
 • Stopy wysokotopliwe typu WMoZrVTa na zastosowania reaktorowe;
 • Stopy CuMoTaWV do implantacji jonów;
 • Wieloskładnikowe stopy typu TiNbTaZr modyfikowane innymi pierwiastkami na zastosowania biomedyczne.
   

Oferta badawcza

 • Wytwarzanie stopów metodą topienia łukowego i indukcyjnego;
 • Badania składu fazowego i mikrostruktury;
 • Określenie stabilności termicznej stopów;
 • Badania właściwości mechanicznych, magnetycznych, korozyjnych;
 • Projektowanie stopów w oparciu o oprogramowanie Calphad i ThermoCalc.
   

Współpraca krajowa

 • Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Warszawa, Polska
 • Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Otwock-Świerk, Polska
 • Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki Sieć Łukasiewicz, Warszawa, Polska
 • Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, Polska
   

Zespół

 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Kulik
 • dr hab. inż. Dariusz Oleszak, prof. uczelni
 • dr inż. Grzegorz Cieślak
 • mgr inż. Tomasz Rygier (doktorant)