dr inż. Magdalena Jurczyk-Kowalska

 • 22 234 87 20

Zakład Projektowania Materiałów
Gmach Inżynierii Materiałowej, ul. Wołoska 141, pok. 009

Wykształcenie

 • Tytuł magistra inżyniera: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, 2003
 • Stopień doktora nauk technicznych: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, 2010
   

Działalność naukowa

Działalność naukowa dotyczy głównie współpracy z przemysłem w zakresie wytwarzania, modyfikacji, otrzymywania materiałów polimerowych i kompozytów na ich bazie. Posiada doświadczenie w realizacji i kierowaniu projektami badawczymi i wdrożeniowymi.

Główne obszary zainteresowań to:

 • uniepalnianie i właściwości palnościowe materiałów organicznych,
 • analiza właściwości termicznych materiałów polimerowych i kompozytowych,
 • ocena stopnia degradacji materiałów polimerowych i kompozytów,
 • analiza struktury materiałów polimerowych i kompozytów.
   

Publikacje

 1. I. Klarzak, E. Ura-Bińczyk, M. Płocińska, M. Jurczyk-Kowalska, Effect of temperature and humidity on heat effect of commercial chemical warmers based on iron powder, Thermal Science and Engineering Progress 6 (2018) 87.
 1. E. Ciecierska M. Jurczyk-Kowalska, P. Bazarnik, M. Gloc, M. Kulesza, M. Kowalski, S. Krauze, M. Lewandowska: Flammability, mechanical properties and structure of rigid polyurethane foams with different types of carbon reinforcing materials, Composite Structure 140 (2016) 67.
 2. E. Ciecierska, M. Jurczyk-Kowalska, P. Bazarnik, M. Kowalski, S. Krauze, M. Lewandowska: The influence of carbon fillers on the thermal properties of polyurethane foam, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 123, (2016) 283.
 3. E. Irzmańska, K. Dyńska-Kukulska, M. Jurczyk-Kowalska,. Characteristics of microstructural phenomena occurring on the surface of protective gloves by the action of mechanical and chemical factors, Polimery 2 (2014) 136.
 4. J. Ryszkowska, M. Jurczyk-Kowalska, T. Szymborski, K. J. Kurzydłowski: Dispersion of carbon nanotubes in polyurethane matrix, Physica E 39 (2007) 124.