Dział Gospodarczy

Marcin Roguski

  • 22 234 8734

Łukasz Iskra

Opiekun budynku przy ul. Bytnara
  • 22 234 81 47

Jacek Karniłowicz

Pełnomocnik Dziekana ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Pełnomocnik Dziekana ds. Walki z COVID19
Opiekun budynku przy ul. Wołoskiej
  • 22 234 87 34