Konkurs Wiedzy o Materiałach

22. edycja Konkursu wystartuje w grudniu 2024 roku

i będzie skierowana do osób zdających maturę

w maju 2025 i 2026 roku.

  

Każdego roku zapraszamy uczniów szkół średnich do udziału w Konkursie Wiedzy o Materiałach. Udział w nim otwiera drogę do zdobycia indeksu Wydziału Inżynierii Materiałowej jeszcze przed egzaminem maturalnym.

Konkurs jest dwuetapowy:

 • I etap polega na samodzielnym opracowaniu referatu na jeden wybrany temat z pięciu ogłoszonych na stronie internetowej.
   
 • Uczniowie zakwalifikowani do II etapu Konkursu rozwiązują test z zakresu chemii, fizyki i inżynierii materiałowej. Pytania obejmują zarówno zadania obliczeniowe jak i teoretyczne z wybranych zagadnień fizyki ciała stałego oraz chemii z zakresu chemii nieorganicznej i organicznej. Pytania z inżynierii materiałowej obejmują zakres skryptu, który wysyłamy osobom, które zaliczyły I etap.
   

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie.
  

Terminy

 • Ogłoszenie 21. Edycji Konkursu: 1 grudnia 2023 roku.
 • Termin wysłania prac w I etapie: do 18 lutego 2024 roku, do godz. 23:59.
 • Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do II etapu: 29 lutego 2024 roku.
 • Drugi etap Konkursu: 8 kwietnia 2024 roku.
 • Ogłoszenie wyników konkursu: 15 kwietnia 2024 roku.
 • Wręczenie nagród Laureatom Konkursu: w dniu Drzwi Otwartych PW 2024.
            

Tematy referatów w I etapie

 1. Podczas składania pewnych konstrukcji np. z klocków drewnianych, magnetycznych, plastikowych, czy innych, bardziej kształtnych materiałów jak glina czy modelina, bardzo często napotykamy problemy związane z ograniczeniami materiału. Jego wytrzymałość, ograniczona liczba czy kształt elementów często stanowi wyzwanie, któremu trzeba się przyjrzeć z bliska. Ile razy przechodziło nam wtedy przez myśl "gdyby tylko móc to wytworzyć z bardziej trwałych materiałów, wytworzyć własne, unikalne części"? Rozwiązaniem takich rozterek może być zastosowanie coraz łatwiej dostępnych drukarek 3D. Otwierają one drzwi do nowych możliwości oraz pozwalają na tworzenie dokładnych, trwałych i unikalnych elementów, które można wykorzystać w wielu dziedzinach. Załóżmy, że masz dostęp do drukarek 3D pracujących w dowolnej technologii (FFF, SLA, PolyJet, SLM, AJP). Twoim zdaniem jest zaproponowanie innowacyjnej konstrukcji (np. pojazdu, robota, urządzenia elektronicznego), którą możną wykonać za pomocą drukarki 3D. Na podstawie 3 wybranych elementów konstrukcji opisz dlaczego wybrałeś daną technologię druku 3D (do każdego elementu można wybrać inną) oraz materiał do druku, powołując się na właściwości urządzenia i zastosowanego materiału.
  autor: mgr inż. Remigiusz Nowacki
   
 2. Królestwo materiałów dzielimy na cztery główne grupy: metale, polimery, ceramikę i kompozyty. Wskaż zasadnicze różnice między ich właściwościami w odniesieniu do wiązań chemicznych, które przeważają w tych materiałach. Wymień charakterystyczne zalety i wady materiałów z tych grup. Podaj po kilka przykładów materiałów z każdej grupy oraz wymień ich zastosowania, wskazując jakie zalety tych materiałów zdecydowały o takich zastosowaniach.
  autor: dr inż. Piotr Błyskun
   
 3. „Exegi monumentum aere perennius […]” Horacy, Pieśń III, 30. W tłumaczeniu Marcelego Motty cytat ten brzmi „Ukończyłem już pomnik ten trwalszy od spiżu […]”. To chyba najsłynniejsza wzmianka o spiżu w literaturze pięknej. Przez wieki uznawany był on za najtrwalszy materiał, obecnie chyba jest zapomniany. Ale czy na pewno? W swojej pracy opisz czym jest spiż, jakie właściwości miał kiedyś, a jakie właściwości mają obecnie stosowane spiże oraz zastosowania tego materiału (dawne i teraźniejsze).
  autor: dr inż. Agnieszka Brojanowska
   
 4. Tworzywa sztuczne, tradycyjnie postrzegane jako izolatory, mogą być modyfikowane do uzyskania właściwości przewodzących prąd elektryczny. Otwiera to nowe możliwości aplikacyjne w dziedzinie elektroniki, motoryzacji czy też medycynie. Wyjaśnij jakie zmiany w strukturze i składzie chemicznym tworzyw sztucznych są potrzebne, aby uzyskać właściwości przewodzące i jak te zmiany wpływają na ogólne właściwości materiału. Przedstaw przegląd metod modyfikacji tworzyw sztucznych w celu nadania im właściwości przewodzących, a także omów aktualne i potencjalne zastosowania przewodzących tworzyw sztucznych w różnych dziedzinach (np. elektronika, motoryzacja, czy medycyna)
  autor: dr inż. Kamil Dydek
   
 5. Jedna z tez mówi, że tworzywa sztuczne i kompozyty polimerowe są największym zagrożeniem dla środowiska naturalnego. Tworzywa sztuczne stosowane do wytwarzania produktów powszechnego użytku czy opakowań są coraz częściej zastępowane materiałami pochodzenia naturalnego lub polimerami biodegradowalnymi. Co natomiast z kompozytami polimerowymi wzmacnianymi włóknami szklanymi lub węglowymi? Z materiałów kompozytowych wytwarza się wielkogabarytowe elementy konstrukcyjne stosowane w transporcie, lotnictwie czy energetyce. Charakteryzują się one wysoką wytrzymałością, niską masą i odpornością na działanie środowiska. Kompozyty w trakcie wytwarzania, jak i po zużyciu, stanowią duży problem, gdyż nie istnieje idealne rozwiązanie zagospodarowania odpadów kompozytowych. Opisz istniejące metody zagospodarowania i recyklingu odpadów z kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknami. Jaka metoda jest, twoim zdaniem, najbardziej korzystna dla środowiska naturalnego. Czy widzisz możliwości projektowania kompozytów polimerowych tak, aby były bardziej ekologiczne? Uzasadnij swoją odpowiedź.
  autor: dr inż. Magdalena Jurczyk-Kowalska
    

Kontakt

W razie pytań prosimy o kontakt na adres email: konkurs.wim@pw.edu.pl
Zapraszamy również na facebook.com/konkurs.wim