Opracowanie nowych materiałów na bazie stopów NdFeB i procesów umożliwiających wytwarzanie hybrydowych wirników magnetycznych w technologii wtrysku z polem magnetycznym - ANiMAG

Numer: POIR.04.01.02-00-0019/17-00
Akronim: ANiMAG
Program/Konkurs: Regionalne Agendy Naukowo Badawcze
Jednostka finansująca: NCBR
Kierownik projektuprof. dr hab. inż. Marcin Leonowicz
Funkcja: lider
Czas realizacji: 2014-2017

Opis
Projekt obejmuje opracowanie anizotropowych cząstek proszków NdFeB z zastosowaniem metod wodorowych. Surowiec stanowią spiekane magnesy, wymontowane ze złomowanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Proszek ten stanowi napełniacz do kompozytowych, anizotropowych magnesów wiązanych na bazie tworzyw termoplastycznych i proszku Nd-Fe-B. Magnesy wytwarzane są metodą wtryskiwania do form, wyposażonych w pole magnetyczne. Projekt realizowany jest wspólnie z partnerem przemysłowym, firmą Evitron sp. z o.o. Głównym odbiorcą opracowywanych magnesów będzie przemysł motoryzacyjny.