Lista rankingowa: stanowisko stypendysta – doktorant

Lista rankingowa kandydatów aplikujących na stanowisko stypendysta – doktorant, finansowanego ze środków NCN, w ramach projektu Opus 16 pt. Nowa generacja nanostruktur i urządzeń na bazie dwu-wymiarowych materiałów MXenes”.

Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia: 3,7

 

Lista kandydatów aplikujących na stanowisko stypendysta – doktorant:

  1. Mgr inż. Dominika Bury – przyznana liczba punktów: 2,1

Na drodze konkursu jako osoba pobierająca stypendium wybrana została: mgr inż. Dominika Bury.

 

Od decyzji komisji stypendialnej nie przysługuje odwołanie.